Persoane fizice

Acte necesare pentru :

·  a. Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri:


·  b. Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul intravilan:


·  c. Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul extravilan:


·  d. Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul transformat din extravilan în intravilan:


·  e. Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei auto (în cazul dobândirii/înstrăinării mijloacelor auto):


·  f. Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei auto (în cazul schimbării domiciliului dintr-o localitate în alta):


·  g. Declaraţie privind taxa specială de salubrizare:


·  h. Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi pentru firma instalată la locul exercitării activităţii:


·  i. Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole:


·  j. Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane fizice:

Lista detaliată cu acte :

 

a. Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri:
– copia actului de identitate;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– declaraţia de salubritate – 2 exemplare;
– declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat (pentru persoanele fizice care deţin în proprietate mai multe clădiri, cu destinaţia de locuinţă)-2 exemplare;
– copia planului imobilului (din care să rezulte suprafaţa construită) cu excepţia apartamentelor de la bloc;
Sus

 

b. Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul intravilan:
– copia actului de identitate;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol (în cazul în care terenul are altă categorie de folosinţă decât terenuri cu construcţii ).
Sus

 

c. Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul extravilan:
– copia actului de identitate;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol;
Sus

 

d. Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe terenul transformat din extravilan în intravilan:
– copia actului de identitate;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren, înregistrată la registrul agricol;
– copie filă registrul agricol;
– adeverinţă de la Serviciul Cadastru şi Agricultură al Primăriei Municipiului Arad ( din care să rezulte adresa unde este situat terenul transformat în intravilan ).
Sus

 

e. Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei auto (în cazul dobândirii/înstrăinării mijloacelor auto):
– fişă de înmatriculare;
– copia actului de identitate;
– copie Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate).
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– copie Cartea de identitate a autovehiculului;
– copie talon (în cazul radierii);
Sus

 

f. Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei auto (în cazul schimbării domiciliului dintr-o localitate în alta):
– copia actului de identitate;
– copie Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate);
– copie Cartea de identitate a autovehiculului;
– fişă de înmatriculare vizată în localitatea de unde se radiază mijlocul auto, însoţită de certificatul fiscal conform Legii 571/2003, privind Codul fiscal (pentru înmatriculare);
Sus

 

g. Declaraţie privind taxa specială de salubrizare:
– declaraţia de salubritate;
– copia actului de identitate;
– copie Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate );
– copia autorizaţiei de funcţionare (pentru persoanele fizice autorizate );
Sus

 

h. Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi pentru firma instalată la locul exercitării activităţii:
– declaraţia privind taxa firmă;
– copia actului de identitate;
– copie Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate );
– în cazul taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană – copie a contractului de prestări servicii;
Sus

 

i. Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole:
– cerere tip;
– copia facturii de tipărire a biletelor/abonamentelor;
– copie Cod unic de înregistrare (pentru persoanele fizice autorizate );
– prezentarea biletelor în vederea fiscalizării.
Sus
j. Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane fizice:
– cererea tip (Model 2006 ITL 008);
– copia actului de identitate a titularului / proprietarului imobilului;
– împuternicirea notariala sau avocaţională şi copia actului de identitate pentru persoanele care solicită certificatul în numele altei persoane;
– copia certificatului de deces al proprietarului în cazul certificatelor solicitate pentru moşteniri / succesiuni;
Sus

 [ index Acte Necesare ]