Serviciul Ediliatar

Acte necesare pentru :
·  Acte necesare pentru înregistrarea vehiculelor (mopede)


·  Acte necesare pentru radierea din circulaţie, la solicitarea proprietarilor de vehicule înmatriculate sau înregistrate


·  Acte necesare pentru pentru înregistrarea tramvaielor şi a buldoexcavatoarelor:


·  Acte necesare pentru înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală:


 

Lista detaliată cu acte :
Acte necesare pentru înregistrarea vehiculelor (mopede)
Conform Hotărârii  privind reglementarea înregistrării vehiculelor care circulă ocazional pe drumurile publice şi  pentru care nu există obligativitatea înmatriculării  sunt necesare următoarele acte:
Cerere înregistrare vehicule conform HCL
– actul de identitate al solicitantului în copie şi original pentru persoane fizice sau certificatul de înmatriculare al solicitantului pentru persoane juridice.
– actul de proprietate pentru vehicul în copie şi original
– dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare, precum şi a plăcuţelor cu număr de înregistrare.
– dovada achitării taxelor către bugetul local
– cartea de identitate a vehiculului(CIV)

 

Sus

 

Acte necesare pentru radierea din circulaţie, la solicitarea proprietarilor de vehicule înmatriculate sau înregistrate
– cererea solicitantului
– actul de identitate al solicitantului în copie şi original pentru persoane fizice sau certificatul de înmatriculare pentru persoane juridice în original şi în copie
– actul de proprietare asupra vehiculului în copie şi original
– certificatul de înregistrareIMPORTANT
          Proprietarii de vehicule înmatriculate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie în termen de 30 zile de la data:
– declarării furtului vehiculului
– trecerea vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane 

Sus

 

Acte necesare pentru pentru înregistrarea tramvaielor şi a buldoexcavatoarelor:
– cererea solicitantului
– certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale
– contract de vanzare-cumpărare
– notă (se elibereaza de Registru Auto Roman)
– certificat de înregistrare(se elibereaza de la Oficiul Registrului Comertului)
– dovada contravalorii plăcuţelor şi a certificatului de înregistrare  

Sus

 

Acte necesare pentru înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală:
– cererea solicitantului
– actul de identitate al solicitantului în copie şi original
– actul de proprietate pentru vehicul în copie şi original
– dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare precum şi a plăcuţelor cu numărul de înregistrare
– dovada achitării taxelor către bugetul local  

Sus

[ index Acte Necesare ]