Persoane juridice

Acte necesare pentru :
·  1. Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri
·  2. Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren
·  3. Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei auto
·  4. Declaraţie privind taxa specială de salubrizare
·   5. Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi pentru firma instalată la locul exercitării activităţii
·  6. Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
· 7. Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă
· 8. Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane juridice:
· 9. Declaraţia de impunere pentru ocuparea domeniului public:
 

Lista detaliată cu acte :

 

1. Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri
a) în cazul dobândirii/înstrăinării
– declaraţia de impunere – tip;
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– copie Cod unic de înregistrare
– nota contabilă cu valoarea înregistrată în contabilitate a imobilului dobândit/înstrăinat
– ştampilăb) în cazul clădirilor nou construite
– proces verbal recepţie
– copie autorizaţie construire
– adeverinţă PMA- Serviciul Construcţii şi Urbanism
– nota contabilă cu valoarea înregistrată în contabilitate a imobilului
– declaraţia de impunere – tip
– ştampilăc) în cazul reevaluărilor
– raportul de reevaluare – copie
– hotărârea AGA privind aprobarea rezultatului reevaluării
– nota contabilă cu valoarea înregistrată în contabilitate a diferenţelor din reevaluare
– declaraţia de impunere – tip
– ştampilă   

Sus

 

2. Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren
– declaraţia de impunere – tip
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– copie Cod unic de înregistrare
– situaţia privind suprafeţele libere şi cele ocupate de clădiri;• în cazul terenurilor intravilane, înregistrate la registrul agricol:
– Copie statut
– ultima balanţa de verificare
– ştampilă- adeverinţa de certificare adresă eliberată de Serviciul Cadastru şi Agricultură pentru terenurile intravilane care nu au specificată adresa în contractul de vânzare-cumpărare sau în extrasul de carte funciară.   

Sus

 

3. Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei auto
– declaraţia de impunere – tip
– copia actului de dobândire/înstrăinare;
– copie Cod unic de înregistrare;
– copie Cartea de identitate a autovehiculului;
– copie talon (în cazul radierii);
– ştampilă.
Sus

 

4. Declaraţie privind taxa specială de salubrizare
– declaraţia de impunere – tip
– copie Cod unic de înregistrare
– menţiune de la Oficiul Registrului Comerţului în cazul întreruperii sau suspendării activităţii şi/sau ultima balanţă de verificare;
Sus

 

5. Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă, pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi pentru firma instalată la locul exercitării activităţii
– declaraţia tip;
– copia autorizaţiei de construire;
– copie Cod unic de înregistrare.- copie a contractului de prestări servicii şi a facturilor emise în cazul taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană;    

Sus

 

6. Cerere pentru înregistrarea/ vizarea abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
– cerere tip;
– copia facturii de tipărire a biletelor/abonamentelor;
– copie Cod unic de înregistrare
– prezentarea biletelor în vederea fiscalizării.
Sus
7. Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe spectacole în cazul activităţilor artistice şi distractive de videotecă şi discotecă
– declaraţia tip;
– copie a releveului suprafeţei incintei în care se desfăşoară activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă;
Sus
8. Pentru eliberarea certificatului fiscal la persoane juridice:
– cererea tip (Model 2006 ITL 015);
– copie Cod unic de înregistrare;
– copia cărţii de identitate a persoanei delegată de societate să solicite certificatul fiscal;
– ştampila societăţii;
– ultima balanţă de verificare
Sus
9. Declaraţia de impunere pentru ocuparea domeniului public:
– declaraţia tip (Anexa nr.1.1 la HCL privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale);
– avizul arhitectului şef sau acordul primarului / viceprimarului (după caz);
– cererea de fiscalizare (în cazul afişelor şi fluturaşilor);
– ştampila societăţii;
Sus

 

 

[ index Acte Necesare ]